Szkoda z obcokrajowcem w Polsce

W przypadku szkody z obcokrajowcem koniecznie zadbaj o to, aby pobrać od niego wszystkie niezbędne informacje –  jego dane, numer polisy, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, kraj rejestracji pojazdu, numer rejestracyjny oraz markę pojazdu. Jeśli to możliwe najlepiej zrób zdjęcie dokumentów i  pojazdu sprawcy. Jeśli nie wezwiesz policji, pamiętaj spisać oświadczenie, które powinno zawierać dane uczestników zdarzenia, okoliczności zajścia, dane ubezpieczyciela oraz  podpisy obu stron. 

Jesteś poszkodowany w Polsce, a sprawca to kierowca pojazdu zarejestrowanego w kraju  Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Andorze Serbii lub Szwajcarii i nie znasz nazwy ubezpieczyciela OC, ale znany jest numer rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu sprawcy? Wystarczy skontaktować się z PZU SA albo TUiR WARTA SA, i zgłosić szkodę u jednego z tych ubezpieczycieli, podając posiadane dane. PZU SA albo TUiR WARTA SA wykona oględziny i wycenę szkód w pojeździe. PBUK ustali natomiast, gdzie pojazd był ubezpieczony i przekaże sprawę do załatwienia korespondentowi. Po ustaleniu ubezpieczyciela dokumentacja zgromadzona w PZU SA albo TUiR WARTA SA zostanie przekazana polskiemu korespondentowi (przedstawicielowi) zagranicznego ubezpieczyciela.

Gdy sytuacja jest analogiczna lecz znamy nazwę ubezpieczyciela sprawcy, wystarczy na stronie internetowej http://pbuk.pl/pl/lista-korespondentow sprawdzić, czy firma ta ma polskiego przedstawiciela (korespondenta) i który z polskich ubezpieczycieli pełni tę funkcję. 
Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy ma korespondenta w naszym kraju, szkodę należy zgłosić u niego.  Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy nie ma korespondenta w Polsce, szkodę należy zgłosić do PZU SA albo TUiR WARTA SA.

Jeśli sprawca prowadzi pojazd zarejestrowany poza EOG, Andorą, Serbią lub Szwajcarią ma on obowiązek posiadania przy sobie międzynarodowego dowodu ubezpieczenia OC, tzw. Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego. W przypadku kolizji z takim pojazdem należy spisać numer rejestracyjny i markę, a także koniecznie numer Zielonej Karty z datą jej ważności oraz nazwą ubezpieczyciela, który ją wydał. Zielona Karta i Ubezpieczenie Graniczne jest wystawiana zawsze w formie oryginału i kopii. Jeśli kopia jest jeszcze w posiadaniu sprawcy (nie miał wcześniej innego wypadku) możesz oderwać egzemplarz dla siebie. Następnie powinniśmy (w przypadku braku interwencji policji) spisać oświadczenie według instrukcji z początku artykułu. Następnie na stronie internetowej http://pbuk.pl/pl/lista-korespondentow należy sprawdzić, czy ubezpieczyciel sprawcy ma polskiego przedstawiciela (korespondenta) oraz który z polskich ubezpieczycieli pełni tę funkcję. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy nie ma korespondenta w Polsce, należy zgłosić szkodę w PZU SA albo TUiR WARTA SA. Jeżeli natomiast nie jest znana nazwa ubezpieczyciela sprawcy, trzeba będzie skontaktować się z PBUK.

Szkody spowodowane przez pojazdy z rejestracją zagraniczną zaopatrzone w ubezpieczenie graniczne (PL-UG), wystawione przez zakład ubezpieczeń działający w Polsce, należy zgłosić bezpośrednio temu zakładowi ubezpieczeń. Nazwa zakładu ubezpieczeń znajduje się na pierwszej stronie dokumentu ubezpieczenia granicznego, pod danymi pojazdu. Jeżeli natomiast ubezpieczenie graniczne okaże się nieważne (np. upłynął jego termin), szkodę należy zgłosić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Zwyczajowo szkodę zgłasza się swojemu ubezpieczycielowi.

Jeżeli zagraniczny ubezpieczyciel nie potwierdzi gwarancji ubezpieczeniowych, szkodę należy zgłosić do PBUK lub PZU SA bądź TUiR WARTA SA. Po dokonaniu ustaleń w kwestii ważności zagranicznych tablic rejestracyjnych, PBUK lub PZU SA bądź TUiR WARTA SA dokona likwidacji szkody. Jeżeli od chwili zgłoszenia szkody upłynie 90 dni i nie uda się do tego czasu ustalić ani ubezpieczyciela ani kraju zarejestrowania pojazdu, szkodę można przekazać do UFG, pod warunkiem, że poszkodowany nie posiada ubezpieczenia AC na pojazd objęty szkodą.

Proces uzyskania odszkodowania jest dość skomplikowany i wymaga od poszkodowanego sporej determinacji. Nasi doradcy chętnie pomogą w tym trudnym procesie.

Opracowanie:

Klaudia Hoffmann Doradca Ubezpieczeniowy

Oddział w Gdańsku

0
lat doświadczenia
0
ponad milion zawartych polis
0
oddziałów
NASZE WARTOŚCI

PROFESJONALIZM

Rynek ubezpieczeń i oferta stale się zmieniają, dbamy o to aby nasza wiedza była aktualna, a oferta najlepsza z możliwych.

RELACJE

Stawiamy na długoterminową współpracę, dlatego z najwyższą starannością przygotowujemy ofertę i dbamy o klienta.

POUFNOŚĆ

Poufność jest kluczowa w branży ubezpieczeniowej, to również jeden z filarów naszej działalności.

UBEZPIECZENIA

MULTIAGENCJA

Copyright © Limanówka 2020 | www.informatyk-starogard.pl
Copyright © Limanówka 2020
www.informatyk-starogard.pl