Komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC / AC / NNW / Assistance

Ubezpieczenie komunikacyjne należy do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II i obejmuje dwa rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC)
  • dobrowolne ubezpieczenia takie jak Autocasco (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), ubezpieczenie Assistance komunikacyjne, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.
  • OC graniczne dla cudzoziemców
  • Zielona Karta

Zapraszamy do jednego z naszych oddziałów pomożemy Ci wybrać najlepszą ofertę.

Jako multiagencja ubezpieczeniowa współpracujemy z wszystkimi towarzystwami działającymi na polskim rynku.

KORZYŚCI Z UBEZPIECZEŃ

UBEZPIECZENIE OC

chroni od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu, zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych w zdarzeniu drogowym

UBEZPIECZENIE AC

ubezpieczyciel pokrywa koszty, np. naprawy samochodu po wypadku, który spowodował sam ubezpieczający się, jak również w przypadku kradzierzy lub zniszczenia przez nieznane osoby trzecie

ASSISTANCE

ma na celu zapewnienie ubezpieczającemu określonej pomocy w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych, np. pomocy technicznej, medycznej, a nawet informacyjnej

OCHRONA PRAWNA

Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni ubezpieczonego przed ryzykiem ponoszenia kosztów związanych z ewentualnym postępowaniem sądowym, pokrywa zarówno opłaty sądowe, jak i koszty pomocy prawnej adwokata

LECZENIE ZA GRANICĄ

ubezpieczenie chroni wyjeżdżających przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski; gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w związku z chorobą czy nieszczęśliwym wypadkiem

BAGAŻ

polisa zagwarantuje nam zwrot poniesionych kosztów, jeśli bagaż zostanie zniszczony, skradziony lub utracimy go na skutek zdarzeń losowych; zakres ubezpieczenia jest różny w różnych towarzystwach ubezpieczeniowychj

0
lat doświadczenia
0
ponad milion zawartych polis
0
oddziałów
NASZE WARTOŚCI

PROFESJONALIZM

Rynek ubezpieczeń i oferta stale się zmieniają, dbamy o to aby nasza wiedza była aktualna, a oferta najlepsza z możliwych.

RELACJE

Stawiamy na długoterminową współpracę, dlatego z najwyższą starannością przygotowujemy ofertę i dbamy o klienta.

POUFNOŚĆ

Poufność jest kluczowa w branży ubezpieczeniowej, to również jeden z filarów naszej działalności.

UBEZPIECZENIA

MULTIAGENCJA

Dokumenty w formacie PDF / ZIP

Copyright © Limanówka 2020 | www.informatyk-starogard.pl
Copyright © Limanówka 2020
www.informatyk-starogard.pl