Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w skrócie UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to  instytucja powołana w 1990 roku w wyniku rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce.

Zadaniem funduszu jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników posiadających gospodarstwa rolne, w sytuacji  gdy sprawca nie wykupił polisy ubezpieczeniowej (szkoda na mieniu i osobie) lub nie został zidentyfikowany – np. uciekł z miejsca zdarzenia.

UFG zaspokaja także roszczenia osób uprawnionych w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego. Z obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej UFG wypłaca 100% należnych odszkodowań i świadczeń, a z umów ubezpieczenia na życie w wysokości 50% wierzytelności, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą równowartość 30 tys. euro.

Fundusz jest również organem uprawnionym do kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników. Instytucja ta nakłada i egzekwuje opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych korzystając z informacji przekazanych przez Policję i inne służby uprawnione do kontroli, a także pozyskanych z Systemu Wykrywania Nieubezpieczonych Pojazdów (tzw. wirtualnego policjanta UFG).

UFG prowadzi bazę danych, która zawiera informacje o wszystkich sprzedanych polisach komunikacyjnych OC. Dzięki tej bazie za darmo, znając numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu oraz datę zdarzenia, każdy może łatwo sprawdzić, czy pojazd sprawcy ma wykupione obowiązkowe  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli potrzebujesz certyfikatu – zaświadczenia potwierdzającego bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, dokument otrzymasz za pośrednictwem Ośrodka Informacji UFG. Potwierdzenie takie jest wydawane za okres ostatnich 5-ciu lat i znajdziemy w nim informacje o liczbie wykupionych polis, ilości potencjalnych szkód lub wypłaconych odszkodowań. Dla osób wyjeżdżających za granicę na dłuższy czas przydatna jest możliwość zamówienia zaświadczenia w języku angielskim.

UFG udostępnia bezpłatne aplikacje mobilne „UFG Baza” oraz „UFG Na Wypadek”, dzięki którym na miejscu zdarzenia za pomocą urządzeń mobilnych można sprawdzić ważność polisy OC sprawcy i skompletować informacje potrzebne później do likwidacji szkody.

Przydatne linki: www.ufg.pl

Opracowanie

Agata Wojewska

Doradca Ubezpieczeniowy

Oddział w Gdańsku

0
lat doświadczenia
0
ponad milion zawartych polis
0
oddziałów
NASZE WARTOŚCI

PROFESJONALIZM

Rynek ubezpieczeń i oferta stale się zmieniają, dbamy o to aby nasza wiedza była aktualna, a oferta najlepsza z możliwych.

RELACJE

Stawiamy na długoterminową współpracę, dlatego z najwyższą starannością przygotowujemy ofertę i dbamy o klienta.

POUFNOŚĆ

Poufność jest kluczowa w branży ubezpieczeniowej, to również jeden z filarów naszej działalności.

UBEZPIECZENIA

MULTIAGENCJA

Copyright © Limanówka 2020 | www.informatyk-starogard.pl
Copyright © Limanówka 2020
www.informatyk-starogard.pl