Reklamacja

Kupiłeś polisę na auto lub mieszkanie, zgłosiłeś szkodę i nie jesteś zadowolony z wysokości wypłaconego odszkodowania? Kontaktowałeś się z Towarzystwem i nie satysfakcjonuje Cię decyzja ubezpieczyciela? Chcesz zgłosić reklamację? Masz do tego prawo.

Od 2015 roku zasady odwołania od decyzji ubezpieczyciela reguluje ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Według tego dokumentu masz aż trzy lata na złożenie reklamacji. Pamiętaj jednak, iż warto zrobić to jak najszybciej, ponieważ po dłuższym czasie możesz zapomnieć o ważnych szczegółach zdarzenia.

Decydując się na złożenie reklamacji pamiętaj, aby podać wszystkie ważne informacje:

  • Numer szkody i polisy, które ułatwiają weryfikację zgłoszenia
  • Rzeczowy opis zdarzenia, co do której zgłaszasz reklamację – jeśli posiadasz, dołącz kopie dokumentów potwierdzające zaistniałą sytuację lub faktury nieuwzględnione przy wypłacie odszkodowania
  • Podaj swoje dane kontaktowe – w tym adres e-mail, jeśli chcesz by odpowiedź była kierowana pocztą elektroniczną
  • Podpisz dokument

Wspomniana ustawa dopuszcza kilka form składania reklamacji:

  • Pisemnie – pismo możesz przesłać pocztą lub złożyć osobiście w oddziale towarzystwa, również w naszym punkcie ubezpieczeń J. Limanówka
  • ustnie – podczas rozmowy lub osobiście w oddziale ubezpieczyciela
  • elektronicznie – przez wysłanie wiadomości e-mail lub za pośrednictwem specjalnie przygotowanego formularza dostępnego na stronie danego towarzystwa.

Pamiętaj, że ubezpieczyciel ma 30 dni na odpowiedź. Do tego czasu towarzystwo jest zobowiązane poinformować Cię o decyzji rozpatrzenia reklamacji lub przedłużyć czas odpowiedzi o kolejne 30 dni. Jeśli w ciągu pierwszych 30 dni nie otrzymasz żadnej informacji, zgłoszona reklamacja mus być rozpatrzona na Twoją korzyść.

W sytuacji gdy jednak otrzymasz negatywną odpowiedź na zgłoszenie, masz wybór: odwołać się od decyzji, o ile ubezpieczyciel przewiduje taki tryb, lub zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego.

Ostatecznością jest złożenie pozwu do sądu powszechnego co może być kosztowne i czasochłonne.

Opracowanie:

Sylwia Konopacka Doradca Ubezpieczeniowy

Oddział w Gdańsku

0
lat doświadczenia
0
ponad milion zawartych polis
0
oddziałów
NASZE WARTOŚCI

PROFESJONALIZM

Rynek ubezpieczeń i oferta stale się zmieniają, dbamy o to aby nasza wiedza była aktualna, a oferta najlepsza z możliwych.

RELACJE

Stawiamy na długoterminową współpracę, dlatego z najwyższą starannością przygotowujemy ofertę i dbamy o klienta.

POUFNOŚĆ

Poufność jest kluczowa w branży ubezpieczeniowej, to również jeden z filarów naszej działalności.

UBEZPIECZENIA

MULTIAGENCJA

Dokumenty w formacie PDF / ZIP

Copyright © Limanówka 2020 | www.informatyk-starogard.pl
Copyright © Limanówka 2020
www.informatyk-starogard.pl