Gdy ubezpieczyciel mówi „nie”

Zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub decyduje o wypłacie kwoty niższej niż wnioskowana. Choć odmowa zwykle nazywana jest „decyzją”, nie musi być ostatecznym rozstrzygnięciem. Prawo daje nam możliwości dalszego dochodzenia odszkodowania.

Pismo, w którym ubezpieczyciel uzasadnia decyzję o odmowie odszkodowania, choć często nazywane „decyzją”, nie jest dla nas wiążące. Jeśli się z nim nie zgadzamy, możemy, a nawet powinniśmy, podjąć kroki w kierunku jej uchylenia bądź zmiany.

Jakie kroki możemy podjąć?

Jeśli po analizie pisma z odmową oraz dostępnych dokumentów nadal nie zgadzamy się z decyzją, możemy napisać reklamację, czyli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Gdyby nie przyniósł on pożądanego skutku, sprawę możemy skierować do Rzecznika Finansowego lub do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, który pomaga w prowadzeniu mediacji z zakładem ubezpieczeń. W sytuacji, kiedy uznaliśmy, iż zakład ubezpieczeń w jakiś sposób narusza przepisy, mamy prawo do złożenia skargi w Komisji Nadzoru Finansowego lub do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ani Rzecznik Finansowy, ani UOKIK nie mają uprawnień wystarczających do rozstrzygania sporów. Możemy jednak posiłkować się ich opinią jako argumentem w sądzie, do którego możemy skierować naszą sprawę. Warto jednak wykorzystać wszystkie wcześniejsze możliwości – sprawy sądowe są długotrwałe i niestety wiążą się z dodatkowymi kosztami.

Podsumowując przypominamy, że warto pamiętać także o tym, że nasze roszczenie może zostać odrzucone z przyczyn formalnych. Dlatego radzimy, aby zadbać o tę stronę procedury już w momencie składania wniosku o odszkodowanie.

Opracowanie:

Jan Limanówka

0
lat doświadczenia
0
ponad milion zawartych polis
0
oddziałów
NASZE WARTOŚCI

PROFESJONALIZM

Rynek ubezpieczeń i oferta stale się zmieniają, dbamy o to aby nasza wiedza była aktualna, a oferta najlepsza z możliwych.

RELACJE

Stawiamy na długoterminową współpracę, dlatego z najwyższą starannością przygotowujemy ofertę i dbamy o klienta.

POUFNOŚĆ

Poufność jest kluczowa w branży ubezpieczeniowej, to również jeden z filarów naszej działalności.

UBEZPIECZENIA

MULTIAGENCJA

Copyright © Limanówka 2020 | www.informatyk-starogard.pl
Copyright © Limanówka 2020
www.informatyk-starogard.pl