Darowizna pojazdu

Darowizna jest to umowa,  na podstawie której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W przypadku darowizny pojazdu wystarczy jedynie zawarcie umowy pisemnej w dwóch egzemplarzach.

Umowa darowizny powinna zawierać
– datę i miejsce zawarcia
– dane każdej ze stron (także numer PESEL)
– informację o stopniu pokrewieństwa
– dane pojazdu (również wskazanie wartości samochodu)
– oświadczenie, że pojazd to własność darczyńcy i nie jest przedmiotem zabezpieczenia oraz że osoby trzecie nie mają roszczeń wobec tego pojazdu
– informację o tym, kto poniesie koszty wynikające z umowy
– podpisy stron umowy

  Dokonałeś darowizny auta? Zapraszamy do naszych biur – nasi doradcy pomogą we wszelkich formalnościach. Kwestia ubezpieczenia jest taka sama jak w przypadku sprzedaży auta. Darczyńca w ciągu 14 dni powinien powiadomić towarzystwo ubezpieczeń o darowiźnie. Wraz z pojazdem na obdarowanego przechodzą wszystkie prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem OC.  Obdarowany w każdej chwili może wypowiedzieć polisę
i zawrzeć własne, roczne ubezpieczenie. Jeśli zdecyduje się  kontynuować polisę darczyńcy, musi pamiętać że nie wznowi się ona automatycznie na kolejny okres.

  Darować możemy także część pojazdu. Wtedy właścicielem polisy tak jak i pojazdu są dwie strony – darczyńca i obdarowany.  Z tej opcji często korzystają młodzi kierowcy. Młode osoby bez wypracowanych zniżek na początek budowania swojej historii ubezpieczeniowej mają stosunkowo wysokie składki. W przypadku, gdy współwłaścicielem jest np. rodzic, który ma zniżki – składka automatycznie się zmniejsza. Trzeba jednak pamiętać, iż
w przypadku wyrządzenia szkody przez jednego współwłaściciela, zniżki traci też drugi.

Jakich formalności trzeba jeszcze dopilnować po darowiźnie pojazdu?
  W terminie 30 dni należy udać się do wydziału komunikacji. Od 01.01.2020r. niezgłoszenie darowizny w wydziale komunikacji skutkuje nałożeniem kary pieniężnej.
  Osoba obdarowana ma także 30 dni na złożenie zeznania do urzędu skarbowego w celu odprowadzenia podatku od darowizny (druk SD-3). Gdy otrzyma decyzję o wysokości należnego podatku ma 14 dni na opłacenie.
Wysokość należnego podatku zależy także od tego w jakim stopniu jesteśmy spokrewnieni z darczyńcą. Możemy wyróżnić III grupy, w których obowiązują kwoty wolne od podatku od darowizny
– I grupa: małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć, synowa, pasierb i teściowie – 9637zł
– II grupa: dalsza rodzina, czyli rodzeństwo rodziców, zstępni rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych, zstępni i małżonkowie pasierbów – 7276zł
– III grupa: należą do niej pozostałe osoby – 4902zł.
Jeśli wartość darowanego pojazdu nie przekracza tych kwot, nie mamy obowiązku zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego. Tym samym nie płacimy podatku od darowizny.
Wymienione kwoty  obowiązują dla darowizn, które zostały uzyskane w okresie 5 ostatnich lat poprzedzających rok, w którym została przekazana ostatnia darowizna.
 Należy pamiętać, że jeśli nie zgłosimy się do urzędu skarbowego to grozi nam kara 20% opodatkowania darowizny od jej wartości ponad kwotę wolną. Możemy także ponieść konsekwencje karno-skarbowe.
  Wyjątek stanowi darowizna od najbliższej rodziny (małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha.). Tutaj jesteśmy zwolnieni z płacenia podatku – niezależnie od wartości samochodu. Wystarczy złożyć wniosek na druku SD-Z2 do urzędu skarbowego. Mamy na to 6 miesięcy od daty otrzymania pojazdu. Warto pilnować tego terminu, ponieważ brak zgłoszenia darowizny w czasie 6 miesięcy może spowodować koniecznością zapłaty podatku od  darowizny.

Opracowanie:

Klaudia Hoffmann Doradca Ubezpieczeniowy

Oddział w Gdańsku

0
lat doświadczenia
0
ponad milion zawartych polis
0
oddziałów
NASZE WARTOŚCI

PROFESJONALIZM

Rynek ubezpieczeń i oferta stale się zmieniają, dbamy o to aby nasza wiedza była aktualna, a oferta najlepsza z możliwych.

RELACJE

Stawiamy na długoterminową współpracę, dlatego z najwyższą starannością przygotowujemy ofertę i dbamy o klienta.

POUFNOŚĆ

Poufność jest kluczowa w branży ubezpieczeniowej, to również jeden z filarów naszej działalności.

UBEZPIECZENIA

MULTIAGENCJA

Copyright © Limanówka 2020 | www.informatyk-starogard.pl
Copyright © Limanówka 2020
www.informatyk-starogard.pl