Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnotę mieszkaniową tworzą wszyscy właściciele danej nieruchomości. Członkiem stajesz się automatycznie w momencie zakupu mieszkania. Co należy do wspólnoty ? Według art. 3.2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokalinieruchomość wspólną stanowią te części i urządzenia budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali”, czyli klatka schodowa, korytarze, dach, kominy, strychy, ściany zewnętrzne, czy pralnie i suszarnie.

Wspólnota zacznie funkcjonować w momencie wybrania zarządu nieruchomości. Zasady działania wspólnoty mieszkaniowej reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Dodatkowo każda wspólnota reguluje swoje wewnętrzne uchwały i regulaminy.

Istnieją dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych:

– mała wspólnota mieszkaniowa (maksimum 3 lokale)

– duża wspólnota mieszkaniowa (minimum 4 lokale)

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej – może być kilku lub jednoosobowy. Członkiem może być tylko osoba fizyczna. Zarząd jest organem wykonawczym, który przede wszystkim wykonuje  uchwały podjęte przez wspólnotę. Kieruje także sprawami wspólnoty. Zarząd pełni funkcję reprezentacyjną a także wspomaga w relacjach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

Zarządca to osoba której powierzono zarząd nieruchomością wspólną. Zarządca troszczy się  o właściwą eksploatację obiektu, utrzymanie go w dobry stanie technicznym i estetycznym. Do jego zadań należy m.in obsługa finansowa i przeglądy okresowe w lokalach. Na mocy art. 186 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. zarządca musi wykupić ubezpieczenie OC.

Jakie informacje są potrzebne, aby wykupić ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej?

 • Nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Adres siedziby:   
 • NIP 
 • REGON:    
 • Suma ubezpieczenia budynków :    
 • Liczba budynków :    
 • Suma ubezpieczenia OC :    
 • Ilość osób w składzie Zarządu :
 • Rok budowy osiedla
 • Liczba klatek schodowych
 • Czy były prowadzone remanenty w przeciągu trzech lat:
 • Czy są aktualne w wszystkie odbiory / przeglądy techniczne:
 • Powierzchnia użytkowa mieszkalna
 • Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych
 • Powierzchnia użytkowa piwnic
 • Powierzchnia użytkowa garaży
 • Liczba lokali mieszkalnych
 • Liczba lokali użytkowych
 • Liczba miejsc garażowych
 • Liczba piwnic
 • Liczba wind
 • Wartość wind
 • Liczba węzłów cieplnych
 • Wartość węzłów cieplnych

Czy są inne środki trwałe:

 

 • Przepompowanie, hydrofornie,
 • Bramy, furtki, ogrodzenia, altany śmietnikowe
 • Budynki dla ochrony,
 • Domofony

 

Podstawowa oferta ubezpieczeniowa dla wspólnoty mieszkaniowej obejmuje ochronę od ognia i innych zdarzeń losowych, czyli m.in. wichura, ulewny deszcz, grad, awaria urządzeń i instalacji, wybuch, katastrofa budowalna, lawina, osuwanie się ziemi, przepięcia, śnieg, uderzenie pojazdu.

Warunki umowy oraz wszystkie inne informacje są zawarte w Ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Za dodatkową składką ubezpieczenie można rozszerzyć o ryzyko powodzi, ataków terrorystycznych, czy wandalizmu.

Opracowanie:

Alicja Rynkiewicz Doradca Ubezpieczeniowy

Oddział w Gdyni

0
lat doświadczenia
0
ponad milion zawartych polis
0
oddziałów
NASZE WARTOŚCI

PROFESJONALIZM

Rynek ubezpieczeń i oferta stale się zmieniają, dbamy o to aby nasza wiedza była aktualna, a oferta najlepsza z możliwych.

RELACJE

Stawiamy na długoterminową współpracę, dlatego z najwyższą starannością przygotowujemy ofertę i dbamy o klienta.

POUFNOŚĆ

Poufność jest kluczowa w branży ubezpieczeniowej, to również jeden z filarów naszej działalności.

UBEZPIECZENIA

MULTIAGENCJA

Dokumenty w formacie PDF / ZIP

Copyright © Limanówka 2020 | www.informatyk-starogard.pl
Copyright © Limanówka 2020
www.informatyk-starogard.pl