OBOWIĄZEK ODŚNIEŻANIA

Część z nas z pewnością uwielbia zimę oraz śnieg, zwłaszcza w okresie świątecznym. Niestety oprócz przyjemności ta pora roku dostarcza nam także dodatkowego obowiązku. A mianowicie obowiązku odśnieżania.

Musimy pamiętać, iż powinnością jest zapewnienie bezpieczeństwa np. na chodniku położonym wzdłuż naszej nieruchomości. Jest to uregulowane ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Art. 5 rozdz. 3 pkt 4 mówi: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości”.
Mamy jednak kilka wyjątków, gdy obowiązek odśnieżania nie należy do właściciela nieruchomości:
– chodnik nie znajduje się przy granicy naszej posesji (np. oddziela je pas zieleni),
– jest to przystanek komunikacyjny wydzielony krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych,
– są pobierane przez zarządcę drogi opłaty z tytułu parkowania bądź postoju auta w tym miejscu.
Art.117.§ 1. Kodeksu wykroczeń wskazuje jakie są konsekwencje niedopełnienia obowiązku. Jest to grzywna do 1500 złotych lub kara nagany. Dodatkowo musimy pamiętać o fakcie, że jeżeli ktoś dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku zaniechania przez nas obowiązku odśnieżania, to ta osoba ma prawo zażądać od nas odszkodowania. Chodnik to nie jedyna rzecz, o której odśnieżaniu powinniśmy pamiętać. Nie możemy pominąć dachów naszych budynków. Zgodnie z brzmieniem art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinni zapewnić „bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt(…), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”. W związku z tym musimy pamiętać o odśnieżaniu dachów, a także usuwaniu sopli, które spadając mogłyby sporządzić krzywdę ludziom bądź pojazdom. Zbyt duża ilość śniegu na dachu może doprowadzić do przeciążenia konstrukcji budynku co może grozić nawet zawaleniem budynku. Myślę, że wszyscy pamiętamy katastrofę budowlaną na Śląsku w 2006 roku. Co prawda konstrukcja dachu była osłabiona, ale obciążenie śniegiem bezpośrednio wpłynęło na zawalenie się budynku. Za niedopełnienie obowiązku odśnieżania dachu grozi mandat lub pozbawienie wolności (do roku czasu). Pamiętajmy jednak, aby odśnieżając dach zachować środki ostrożności i stosować się do przepisów BHP. Obowiązek odśnieżania nie kończy się jedynie na chodniku czy dachu. Musimy pamiętać również, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze podczas poruszania się pojazdem mechanicznym. Zdarzają się osoby, które usuwają śnieg głównie z szyb, nie przykładając uwagi do rzetelnego pozbycia się go z maski czy dachu. Jest to niebezpieczne posunięcie, ponieważ odrywający się z nich śnieg bądź lód może powodować zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Obowiązek odśnieżania całego pojazdu jest oczywiście regulowany przez prawo. Artykuł 66.1 Ustawy prawo o ruchu drogowym mówi: „Każdy pojazd uczestniczący w ruchu musi być utrzymany w takim stanie, by korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie narażało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkody.” Szczególnie ważne jest to podczas włączenia się do ruchu tirów, ponieważ na ich naczepach zalegają duże ilości śniegu czy lodu. Oprócz stwarzania zagrożenia na drodze powoduje to także zwiększenie masy pojazdu, co może mieć negatywne konsekwencje podczas kontroli drogowej. Odśnieżenie tira może wydawać się ciężkie do wykonania lecz niekiedy wystarczy skorzystać z rusztowania lub wspiąć się na dach naczepy i szczotką usunąć śnieg. Możemy także skorzystać ze specjalnych ramp, które są umiejscowione na niektórych stacjach benzynowych. Niestety nie są one dostępne jeszcze w całej Polsce. Jak widać spoczywa na nas niemała odpowiedzialność. Jak uchronić się przed np. wcześniej wspomnianą sytuacją, gdy ktoś doznaje uszczerbku na zdrowiu na skutek poślizgnięcia się na nieodśnieżonym chodniku? Nasi doradcy mogą pomóc Ci zabezpieczyć się od takiego typu zdarzeń. Wystarczy wykupić OC w życiu prywatnym. Szczegóły polisy zawsze warto sprawdzić w OWU https://limanowka.pl/porady/owu/.Polisa taka chroni nas przed wyrządzeniem szkody osobie trzeciej. Jeśli z naszej winy ktoś poniesie straty (czy to finansowe, czy zdrowotne) to wtedy ubezpieczyciel wypłaci pieniądze poszkodowanej osobie. OC w życiu prywatnym możemy dokupić do polisy na nieruchomość lub kupić jako osobny produkt. Zapraszamy do naszych doradców, którzy pomogą w wyborze najdogodniejszego ubezpieczenia oraz odpowiedzą na wszelkie pytania.

Opracowanie:

Klaudia Hoffmann Doradca Ubezpieczeniowy

Oddział w Gdańsk

0
lat doświadczenia
0
ponad milion zawartych polis
0
oddziałów
NASZE WARTOŚCI

PROFESJONALIZM

Rynek ubezpieczeń i oferta stale się zmieniają, dbamy o to aby nasza wiedza była aktualna, a oferta najlepsza z możliwych.

RELACJE

Stawiamy na długoterminową współpracę, dlatego z najwyższą starannością przygotowujemy ofertę i dbamy o klienta.

POUFNOŚĆ

Poufność jest kluczowa w branży ubezpieczeniowej, to również jeden z filarów naszej działalności.

UBEZPIECZENIA

MULTIAGENCJA

Dokumenty w formacie PDF / ZIP

Copyright © Limanówka 2020 | www.informatyk-starogard.pl
Copyright © Limanówka 2020
www.informatyk-starogard.pl