Czym jest szkoda całkowita ?

Szkoda całkowita nie ma konkretnej definicji w polskim prawie. Art. 363. § 1.  Kodeksu Cywilnego stanowi jedynie, iż „naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”. Inaczej mówiąc, szkoda całkowita to termin powstały na przestrzeni czasu, w toku likwidacji szkód. Jest on używany zarówno przy szkodach z ubezpieczenia OC jaki i Autocasco.

Różnica między szkodą całkowitą a częściową jest taka, że ta pierwsza wypłacana jest w momencie uszkodzenia pojazdu w taki sposób, że nie nadaje się do naprawy lub koszt wspomnianej naprawy przekracza wartość pojazdu z dnia likwidacji szkody. Szkoda częściowa natomiast jest wypłacana w chwili, gdy dojdzie do uszkodzeń auta na tyle małych, że naprawa jest opłacalna.

Szkoda całkowita z OC sprawcy

W momencie wypadku drogowego, w którym jesteś poszkodowanym powinieneś zgłosić uszkodzenia swojego auta z polisy OC sprawcy zdarzenia drogowego. W momencie decyzji o szkodzie częściowej towarzystwo wypłaci odszkodowanie w  odpowiedniej sumie pieniędzy. Jeśli jednak orzeczono szkodę całkowitą, ponieważ auto nie nadaje się do naprawy lub usunięcie uszkodzeń przekracza wartość pojazdu z dnia zdarzenia, to firma ubezpieczeniowa ograniczy się jedynie do wypłaty odszkodowania.

 

Szkoda całkowita zgłoszona z Autocasco

W przeciwieństwie do szkody całkowitej z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, termin szkody całkowitej z Autocasco jest regulowany przez ogólne warunki umowy (OWU). W każdej firmie ubezpieczeniowej może wyglądać to inaczej, jednak przyjęło się, że szkoda całkowita występuje gdy koszt naprawy auta jest wyższy niż 70% jego wartości rynkowej w stanie nieuszkodzonym na dzień powstania szkody. Likwidator przy ustalaniu tzw. całki korzysta z metody dyferencyjnej tzn. od wartości auta przed zdarzeniem drogowym odejmuje wartość pozostałości czyli wraku.

 

Co zrobić z wrakiem?

Mimo, że doszło do wypadku w wyniku którego uznano szkodę całkowitą to nadal jesteś właścicielem swojego auta. Jest kilka sposobów aby pozbyć się pozostałości po pojeździe:

  • Samochód możesz oddać do stacji demontażu pojazdu gdzie zostanie wydane stosowne zaświadczenie. Na podstawie tego dokumentu możesz wyrejestrować auto w Wydziale Komunikacji. Jest to też podstawa do rozwiązania polisy OC.
  • Wrak auta możesz też sprzedać. Jest wiele firm, które zajmują się skupem starych lub uszkodzonych pojazdów. Często sami oferują swoje usługi zostawiając ulotkę za wycieraczkami zaparkowanych aut.
  • Jest też możliwość sprzedaży wraku przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Po decyzji o szkodzie całkowitej warto dopytać czy jest możliwość sprzedaży auta właśnie w taki sposób. Pracownik zakładu ubezpieczeń wystawia wrak pojazdu na aukcje internetowe, gdzie nabywcą jest warsztat samochodowy, który specjalizuje się w skupie aut powypadkowych.

Opracowanie

Sylwia Konopacka Doradca Ubezpieczeniowy

Oddział w Gdańsku

0
lat doświadczenia
0
ponad milion zawartych polis
0
oddziałów
NASZE WARTOŚCI

PROFESJONALIZM

Rynek ubezpieczeń i oferta stale się zmieniają, dbamy o to aby nasza wiedza była aktualna, a oferta najlepsza z możliwych.

RELACJE

Stawiamy na długoterminową współpracę, dlatego z najwyższą starannością przygotowujemy ofertę i dbamy o klienta.

POUFNOŚĆ

Poufność jest kluczowa w branży ubezpieczeniowej, to również jeden z filarów naszej działalności.

UBEZPIECZENIA

MULTIAGENCJA

Dokumenty w formacie PDF / ZIP

Copyright © Limanówka 2020 | www.informatyk-starogard.pl
Copyright © Limanówka 2020
www.informatyk-starogard.pl