fbpx
Close

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC / AC / NNW / Assistance

Ubezpieczenie komunikacyjne należy do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II i obejmuje dwa rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC)
  • dobrowolne ubezpieczenia takie jak Autocasco (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), ubezpieczenie Assistance komunikacyjne, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.
  • OC graniczne dla cudzoziemców
  • Zielona Karta

Zapraszamy do jednego z naszych oddziałów pomożemy Ci wybrać najlepszą ofertę.

Jako multiagencja ubezpieczeniowa współpracujemy z wszystkimi towarzystwami działającymi na polskim rynku.

Nasze oddziały


Korzyści z ubezpieczeń

ubezpieczenie OC

chroni od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu, zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych w zdarzeniu drogowym

ubezpieczenie AC

ubezpieczyciel pokrywa koszty, np. naprawy samochodu po wypadku, który spowodował sam ubezpieczający się, jak również w przypadku kradzierzy lub zniszczenia przez nieznane osoby trzecie

Assistance

ma na celu zapewnienie ubezpieczającemu określonej pomocy w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych, np. pomocy technicznej, medycznej, a nawet informacyjnej

Ochrona prawna

Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni ubezpieczonego przed ryzykiem ponoszenia kosztów związanych z ewentualnym postępowaniem sądowym, pokrywa zarówno opłaty sądowe, jak i koszty pomocy prawnej adwokata

Leczenie za granicą

ubezpieczenie chroni wyjeżdżających przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski; gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w związku z chorobą czy nieszczęśliwym wypadkiem

Bagaż

polisa zagwarantuje nam zwrot poniesionych kosztów, jeśli bagaż zostanie zniszczony, skradziony lub utracimy go na skutek zdarzeń losowych; zakres ubezpieczenia jest różny w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych